Chào mừng bạn đến với Bất Động Sản Nhà Đẹp

Hợp Đồng Đặt Cọc Mua Bán Nhà Đất Chính Xác Nhất

Bất Động Sản Nhà Đẹp

Hợp Đồng Đặt Cọc Mua Bán Nhà Đất Chính Xác Nhất

Hợp Đồng Đặt Cọc Mua Bán Nhà Đất Chính Xác Nhất

Hơp đồng đặt cọc mua bán nhà đất chính xác nhất. Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mới nhất.

 

 

Hợp đồng đặt cọc mang ý nghĩa làm tin và ràng buộc trách nhiệm pháp lý giữa các bên mua bán đất đai. Bạn có thể hiểu, việc bạn giao kết đặt cọc mua bán bất động sản có nghĩa là: Bên bán chắc chắn sẽ bán mảnh đất/căn nhà này cho bên mua và bên mua chắc chắn sẽ mua mảnh đất/căn nhà này của bên bán. Nó mang tính chất hứa hẹn nhau sẽ giao kết để tránh trường hợp bên bán tìm được bên mua khác với giá cao hơn nên không bán nữa, bên mua tìm được mảnh đất khác rẻ hơn nên không mua nữa,… Và nếu một trong hai bên vi phạm đặt cọc sẽ phải chịu phạt đặt cọc theo quy định của luật.

 

Batdongsannhadep.com cung cấp cho các bạn mẫu hợp đồng đặt cọc mới nhất, tuy nhiên, ở mỗi trường hợp mua bán nó sẽ có những sự khác biệt nhất định nên khi áp dụng đặt cọc bạn bạn nên chú ý linh động điều chỉnh cho phù hợp.

 

Mẫu hợp đồng đặt cọc mới nhất

 

Hợp Đồng Đặt Cọc Mua Bán Nhà Đất Chính Xác Nhất

Hợp Đồng Đặt Cọc Mua Bán Nhà Đất 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——— o0o ———

HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN TRÊN ĐẤT

Hôm nay, ngày ………. tháng ………. năm ………., tại số……….………………chúng tôi gồm:  

BÊN ĐẶT CỌC (sau đây gọi tắt là Bên A):

01. Ông/bà:……………………………………………………………………..

Sinh ngày: ………………………………………………………………………..

CMND số: …………………………. Nơi cấp ………………………….. Ngày cấp:…………………….

Hộ khẩu thường trú tại:………………… …………………………………………….. 

02. Ông/bà:…………………………… ……………………………………………

Sinh ngày: …………………………………………………………………………..

CMND số: …………………………. Nơi cấp ……………………………….. Ngày cấp:……………………..

Hộ khẩu thường trú tại:…………………………………… ……………………………..

Là chủ sử dụng hợp pháp của thửa đất và tài sản trên đất tại địa chỉ số………………………………

BÊN NHẬN ĐẶT CỌC (sau đây gọi tắt là Bên B):  

01. Ông/bà:………………………………………………………………………

Sinh ngày: ………………………………………………………………..

CMND số: …………………do Công an …………………….. cấp ngày ………………….

Hộ khẩu thường trú tại:…………………… …………………………………….. 

02. Ông/bà:………………………………… ………………………………………

Sinh ngày: …………………………………………………………..

CMND số: ……………….do Công an ……………………….. cấp ngày ………………………

Hộ khẩu thường trú tại:……………………… ……………………………..

Chúng tôi, trong trạng thái có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và tự chịu trách nhiệm với những nội dung thỏa thuận hợp pháp của mình, sau khi bàn bạc và thảo luận chúng tôi đi đến thống nhất giao kết hợp đồng đặt cọc với những nội dung dưới đây:

 

Hợp Đồng Đặt Cọc Mua Bán Nhà Đất Chính Xác Nhất

Hợp Đồng Đặt Cọc Mua Bán Nhà Đất Chính Xác Nhất

 

>>> Có thể bạn quan tâm: Những Lưu Ý Khi Ký Hợp Đồng Đặt Cọc Mua Nhà Đất

 

ĐIỀU 1. Nội dung, đối tượng của hợp đồng đặt cọc

 

Bên A đồng ý đặt cọc cho Bên B số tiền là:……………………….. đồng nhằm đảm bảo cho việc giao kết và thực hiện hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất thuộc quyền sở hữu của Bên B cho Bên A, với các đặc điểm về quyền sử dụng đất được mô tả chi tiết như sau: 

 

– Thửa đất số:…………………., Tờ bản đồ số:………………………………………….

+ Đông giáp với: ….……… ………………………………………….

+ Nam giáp với:………………… ………………………………………

+ Bắc giáp với:………………… ………………………………………

+ Tây giáp với:………………… ……………………………………

– Địa chỉ thửa đất:……………… ………………………………….

– Diện tích sử dụng :………… ………………………………………….

– Mục đích sử dụng đất:…………… ……….…………………………..

– Thời hạn sử dụng :…………… ………………………………………..

– Nguồn gốc sử dụng đất:………………… ………………………………..

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số:……… …………, vào sổ:…………………do UBND Quận/huyện………………….……, cấp ngày:………………

 

Điều 2. Đối tượng, giá trị chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản găn liền với đất, phương thức thanh toán

 

2.1. Đối tượng, giá trị chuyền nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản găn liền với đất:.

 

Bên B đồng ý chuyển nhượng toàn bộ/một phần diện tích là …………………m2 (trong tổng diện tích đất ……………………. m2) quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất thuộc quyền sở hữu của Bên B như đã mô tả tại Điều 1 của hợp đồng này cho Bên A với giá trị chuyển nhượng là: …………………… đồng/1m2, tương đương với tổng giá trị chuyển nhượng là: …………….. đồng.

 

2.2. Phương thức thanh toán:

 

Đợt 1: Ngay sau khi ký kết hợp đồng này, Bên A đặt cọc trước cho Bên B số tiền là: ….…………………… đồng (tương đương với………..% trên tổng giá trị hợp đồng). Số tiền đặt cọc này sẽ được xem như (trừ vào) số tiền thanh toán đợt 1 của Bên A cho Bên B khi hai bên tiến hành ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.

 

Đợt 2: Bên A sẽ thanh toán tiếp số tiền:……………………… đồng cho Bên B ngay sau khi hai bên tiến hành ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại cơ quan công chứng/chứng thực có thẩm quyền.

 

Đợt 3: Số tiền còn lại:………………………. Đồng, Bên A sẽ thanh toán cho Bên B ngay sau  khi Bên A nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp đứng tên Bên A.

 

Bên A sẽ thanh toán cho Bên B bằng tiền mặt và đồng tiền thanh toán là Việt Nam đồng.

 

Điều 3. Hình thức, thời hạn ký kết hợp đồng chuyển nhượng

 

– Trong thời hạn:…………… ngày kể từ ngày hai bên ký kết hợp đồng đặt cọc này, Bên B phải hoàn tất các giấy tờ, thủ tục pháp lý có liên quan đến quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất thuộc quyền sở hữu của Bên B như đã mô tả tại Điều 1 của hợp đồng này để hai bên tiến hành ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất này theo các nội dung mà hai bên đã thỏa thuận trong hợp đồng đặt cọc tại cơ quan công chứng/chứng thực có thẩm quyền nhằm làm cơ sở cho việc thực hiện thủ tục sang tên chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất này cho Bên A.

 

– Thời hạn Bên B phải hoàn tất thủ tục sang tên chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất này cho Bên A là:………………. ngày, kể từ ngày hai bên ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất như đã nêu tại Điều 2 của hợp đồng này.

 

– Địa điểm ký kết hợp đồng mua bán căn hộ chung cư tại Văn phòng công chứng ……………………. – địa chỉ ……………………..

 

– Lệ phí công chứng hợp đồng đặt cọc do bên …. thanh toán.

 

Hợp Đồng Đặt Cọc Mua Bán Nhà Đất Chính Xác Nhất

Hợp Đồng Đặt Cọc Mua Bán Nhà Đất Chính Xác Nhất

 

Điều 4.  Xử lý tiền đặt cọc và phạt cọc

 

4.1. Xử lý tiền đặt cọc: Trong trường hợp, hai bên tiến hành ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất như đã nêu thì số tiền mà Bên A đã đặt cọc cho Bên B sẽ được xử lý như đã nêu tại Điều 2 của hợp đồng này.

 

4.2. Phạt cọc:

 

– Trong trường hợp, Bên A không thực hiện việc giao kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất như đã nêu tại Điều 3 của hợp đồng này thì Bên A sẽ mất số tiền đã đặt cọc cho Bên B.

 

– Trong trường hợp, Bên B không thực hiện việc giao kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất như đã nêu tại Điều 3 của hợp đồng này thì Bên B phải hoàn trả lại toàn bộ số tiền mà Bên A đã đặt cọc cho Bên B như đã nêu tại Điều 1 của hợp đồng. Ngoài ra, Bên B còn phải trả thêm cho Bên A số tiền bằng ….. lần so với số tiền mà Bên A đã đặt cọc cho Bên B.

 

>>> Có thể bạn quan tâm: Thiết Kế Nội Thất Chung Cư Thảo Điền Có Gì Đặc Biệt ?

 

Điều 5. Giải quyết tranh chấp

 

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này nếu phát sinh tranh chấp, trước tiên các bên cùng nhau thương lượng, hòa giải giải quyết trên  nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không thương lượng, hòa giải được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện tại cơ quan tòa án có thẩm quyền để yêu cầu giải quyết theo quy định của pháp luật.

 

Điều 6. Điều khoản chung

 

– Bên B cam kết quyền sử dụng đất như đã nêu tại Điều 1 của hợp đồng này là thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Bên B, không thuộc diện tranh chấp, thế chấp, kê biên, bị thu hồi…

– Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc.

– Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

– Bên B đã nhận đủ số tiền đặt cọc nêu trong điều 1 từ bên A.

– Hợp đồng này được lập thành ….. bản, có nội dung và giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 1 bản làm cơ sở thực hiện và giải quyết tranh chấp về sau (nếu có).

– Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký kết.

                                             BÊN A                                                                                       BÊN B

                   (Ký (hoặc điểm chỉ) và ghi rõ họ tên)                                   (Ký (hoặc điểm chỉ) và ghi rõ họ tên)

             Người làm chứng 1                                                                                            Người làm chứng 2

(Ký (hoặc điểm chỉ) và ghi rõ họ tên)                                                                 (Ký (hoặc điểm chỉ) và ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Ý kiến của Luật sư, văn bản pháp luật được trích dẫn trong tư vấn nêu trên có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm tham khảo bài viết. Để được tư vấn, lắng nghe ý kiến tư vấn chính xác nhất và mới nhất từ các Luật sư vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline:  097795.22.77 Các Luật sư chuyên môn, nhiều năm kinh nghiệm của chúng tôi sẽ tư vấn – hỗ trợ bạn ngay lập tức!

 

Bạn cũng có thể tham khảo thêm thông tin các dịch vụ tư vấn về pháp luật đất đai – nhà ở của chúng tôi:  097795.22.77

 

Trân trọng cám ơn! 

 

Link: http://bit.ly/2EpPaOO

LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC CHÚNG TÔI HỖ TRỢ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

sỐ ĐIỆN THOẠI : 097795.22.77

EMAIL: bdstragop@gmail.com

Biệt thự Vinpearl Đà Nẵng Resort & Villas của Vingroup 16/05/2019

Biệt thự Vinpearl Đà Nẵng Resort & Villas của Vingroup Tọa lạc tại bãi biển Non Nước, Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng với địa thế “tọa sơn hướng thủy” dự án nghỉ dưỡng Vinpearl Đà Nẵng Resort & Villas đã thuyết phục Nhà đầu tư từ những ánh nhìn đầu tiên bởi kiến trúc […]

Vị Trí Dự Án The Sun Avenue Hiện Nay Có Gi Đặc Biệt ? 14/05/2019

Vị Trí Dự Án The Sun Avenue Hiện Nay Có Gi Đặc Biệt ?     Dự án The Sun Avenue nhận được khá nhiều lời khen có cánh từ giới truyền thông khi Novaland vừa hé lộ sẽ triển khai. Tọa lạc ngay mặt tiền đại lộ lớn. Vậy vị trí The Sun Avenue có gì […]

CĂN HỘ THE SUN AVENUE QUẬN 2 CÓ ĐÁNG BỎ TIỀN RA MUA KHÔNG? 14/05/2019

CĂN HỘ THE SUN AVENUE QUẬN 2 CÓ ĐÁNG BỎ TIỀN RA MUA KHÔNG?     Căn hộ The Sun Avenue mới được mở bán gần đây nhưng đã gây sốt trong giới đầu tư và các công ty môi giới. Căn hộ The Sun Avenue Quận 2 có những yếu tố nào khiến bạn nên mua nó. Tôi […]

Tiến Độ The Sun Avenue Dự Án Xây Dựng Mới Nhất Hiện Nay 14/05/2019

Tiến Độ The Sun Avenue Dự Án Xây Dựng Mới Nhất Hiện Nay     The Sun Avenue hay còn gọi là Đại Lộ Mặt Trời, được Novaland cho ra mắt vào cuối năm 2014, nhận được khá nhiều lượt view từ khách hàng quan tâm, cũng như những lời khen tặng có cánh từ giới […]

Aqua city novaland 08/05/2019

Aqua city novaland Aqua City là dự án mới của Novaland tại thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Dự án Aqua City Novaland sở hữu vị trí ngay bên sông Đồng Nai rất đẹp, thoáng mát và được rất nhiều nhà đầu tư quan tâm. Bài viết sau, Lê Đình Phong chia sẻ góc riêng của mình về dự án […]

Sunrise City – Nơi Thể Hiện Giá Trị Cuộc Sống Hiện Đại
Sunrise City – Nơi Thể Hiện Giá Trị Cuộc Sống Hiện Đại 16/05/2019

Sunrise City – Nơi Thể Hiện Giá Trị Cuộc Sống Hiện Đại Sunrise City – nơi thăng hoa của lối kiến trúc châu Á đương đại, nơi chuẩn mực cuộc sống được nâng tầm nghệ thuật. Với những giá trị tiềm năng đã thu hút không ít khách hàng và các nhà đầu tư trên thị […]

Top Căn Hộ Quận 2 Đường Mai Chí Thọ Cập Nhật Mới Nhất
Top Căn Hộ Quận 2 Đường Mai Chí Thọ Cập Nhật Mới Nhất 14/05/2019

Top Căn Hộ Quận 2 Đường Mai Chí Thọ Cập Nhật Mới Nhất     Mai Chí Thọ trục đường huyết mạch của quận 2, giúp giao thương kết nối giao thương với mọi khu vực tại thành phố cực kì thuận tiện. Trên tuyến đường này hiện nay có khá nhiều căn hộ quận 2 […]

Aqua city novaland
Aqua city novaland 08/05/2019

Aqua city novaland Aqua City là dự án mới của Novaland tại thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Dự án Aqua City Novaland sở hữu vị trí ngay bên sông Đồng Nai rất đẹp, thoáng mát và được rất nhiều nhà đầu tư quan tâm. Bài viết sau, Lê Đình Phong chia sẻ góc riêng của mình về dự án […]

  • Đăng Ký

    [contact-form-7 id="175" title="Liên hệ 1"]